319-6-1-digital-strategi-viktig

När du läser historia ser du hur viktig strategi har varit genom tiderna. Många slag har vunnits på grund av detta, men också tvärtom. Avsaknad av planering och strategi kan göra att du använder dina resurser på helt fel sätt. Eller att de tar slut innan du ens har kommit igång. I dagens samhälle har ytterligare en dimension lagts till genom den digitala revolutionen.

Men det är inte bara att lägga upp en strategi precis som du vill. Naturligtvis är det bättre än ingenting alls. Vill du se tydliga resultat gäller det dock att lära sig hur det hela fungerar och anpassa företaget därefter. Konkurrensen är stenhård och en tydlig strategi kan ge dig det försprång du behöver. Samtidigt så ger det dig möjlighet att utnyttja dina potentiella svagheter och vända dem till din fördel.

Utbildning nyckeln till strategi

Det bästa sättet att komma igång med digital strategi är genom att gå en utbildning eller kurs. De fokuserar på det som är viktigast i sammanhanget och ger dig en knuff i rätt riktning. Sedan är det upp till dig att följa upp och gå vidare. Du kommer att ha de rätta verktygen och en god förståelse av begreppet. Det finns en bra utbildning i digitalt ledarskap och digital transformation.

Strategi och ledarskap går hand i hand. Det är du som måste ha kontroll och veta vad som sker. Inte så att du måste vara en despot eller bestämma allting själv. En bra ledare vet också när det är läge att delegera. Idag är det vanligt med diskussioner på arbetsplatserna där alla har möjlighet att bidra till utvecklingen. När alla hjälps åt blir både atmosfären och resultatet bättre. Men det är ändå du som måste avgöra om förslagen och metoderna fungerar.

Strategi på flera nivåer

Ordet strategi för tanken till hårt arbete och smarta generaler. I förlängningen så används det nu allt oftare i samband med företag, marknadsföring och konkurrens. Men egentligen så är det något som används på alla samhällets nivåer och situationer. En familj som vill köpa hus lägger upp en strategi som inkluderar en budget där de kan spara pengar. Organisationer som behöver pengar till olika mål lägger upp en arbetsplan. Men det är naturligtvis på arbetsplatsen som det märks stor skillnad när strategin är uppdaterad och funktionell. Den som är intresserad kan idag gå en kurs i digital strategi och marknadsföring för att lära sig mer om hur företaget kan lyckas på nätet.

319-6-2-langsiktig-digital-strategi

Det som förändrats ganska kraftigt de senaste åren är internet och digitala kanaler. Dagens ungdomar växer upp online, och det är viktigt för alla involverade att vara informerade. De bygger upp sina företag och jobbar på ett helt annat sätt än för bara några årtionden sedan. Upsala Nya Tidning skriver här om hur lärare ska tränas med hjälp av digital strategi. Många ligger efter i sin kunskap om den fulla potential som finns på nätet. Såvida du inte har ett personligt intresse av dessa saker kan en utbildning verkligen öppna ögonen till en ny värld.

Ledarskap genom historien

Det har alltid varit så att någon lett ett folk eller grupp. Patriarker, kungar, hövdingar- det finns många titlar men ett och samma ansvar. Vilken typ av ledare de varit har dock varierat kraftigt, precis som det gör på dagens arbetsplatser. Du kan vara chef på grund av din utbildning eller kontakter. Men om du vill vara en bra chef eller ledare så kommer du inte att nöja dig med din position. Istället kommer du att vilja förkovra dig och gå framåt.

Denna inställning gynnar både företaget och de du har under dig. Men det är även bra för dig själv. När allt fungerar på jobbet så har du en känsla av tillfredsställelse. Du åstadkommer något och gör en skillnad för ditt företag. Computer Sweden rapporterar här om hur vi kan lära oss bra digitalt ledarskap från vikingarna. Bland annat var de inte rädda för att medge när någon annan var bättre än dem. Det viktiga var gruppen, med dagens vokabulär företaget, och inte den individuella stoltheten.

Långsiktig planering lönar sig

Varje dag så möter du utmaningar i en verksamhet. Beslut ska fattas som kan ha en långsiktig inverkan på ruljangsen. Men ibland så måste du även se på kortsiktiga mål och vad som krävs just nu. Därför är det viktigt att lägga upp en digital strategi, en plan, som är långsiktig samtidigt som den tar hänsyn till nuet. Det är inte lätt att göra något liknande, och det kan ta tid att lära sig det bästa sättet. Dagens Industri skriver i denna artikel om hur det är viktigt att planera långsiktigt för den digitala strategin.

Med de flesta vill inte bara investera tid och pengar i sitt företag bara för att det ska fungera just nu. Det är fråga om en långsiktig investering som gärna ska bli ett livsverk. Något som barnen kan dra nytta av eller som kan tillåta dig att leva på det sätt du önskar. En fortlöpande verksamhet som rullar på eller helst växer till sig.

Creative business colleagues discussing over computer in office
Creative business colleagues discussing over computer in office

Bästa sättet att jobba

Genom att planera och lägga upp en digital strategi så kan du också undvika en hel del stress. Alla är uppkopplade på nätet idag och det finns fantastiska möjligheter där ute. Se till att utnyttja detta till fullo genom att utbilda dig i digital strategi och ledarskap. Låt inte alla dessa tillfällen rinna genom fingrarna bara för att det är nytt och kanske ser komplicerat ut.

Marknadsföring och strategi går hand i hand. Alla har begränsat med resurser, både ekonomiska och övriga. Du vill inte slösa med det du har. Poängen är ju att tjäna mer. Men för att kunna växa måste du investera, något som kostar. Därför gäller det att hitta balansen och verkligen satsa på det som lönar sig. Det är här som digital strategi kommer in i bilden.

Du måste klart identifiera dina mål, vart du vill att din strategi ska leda dig. Återigen så är det fråga om både kort- och långsiktiga mål. Men om du har en tydlig bild på vart du är på väg så är det också lättare att justera situationer som kommer upp. Utan att tappa blicken på framtiden så vet du precis vad du ska göra idag.

Kunskap är nyckeln

Oavsett vad du driver för verksamhet så är den baserad på kunskap. Dels om din bransch eller ditt yrke. Men du måste även ha ett grepp om hur du ska lansera dig och gå framåt. En del anställer sina chefer eller ledare, andra tar tag i det själva. Båda sätten är mycket bra och har sina egna fördelar. Satsa på utbildning för dig själv eller dina anställda. Hjälp dem växa i sina respektive roller så att ni alla kan bidra mer till verksamhetens framgång.

Det krävs inte mycket mer än en kurs eller kortare utbildning för att förstå vad digital strategi handlar om. Sedan kan det ta lite längre tid att tillämpa principerna i den dagliga verksamheten. Men du kommer att jobba mot ett mål, din vision av vad företaget ska bli. Det handlar om din framtid, vare sig du är anställd chef eller äger hela företaget. Alla gagnas av att tänka långsiktigt och gå framåt.