Om du ska starta och driva ett eget företag finns det idag tre grundläggande val att göra. Här spelar det ingen roll om du erbjuder tjänster eller produkter i ditt företag, utan det handlar helt enkelt om var dina kunder befinner sig och hur du vill att det hela ska fungera. Det finns dock vissa undantag inom olika branscher som gör att du helt enkelt är tvingad att finnas på det fysiska planet. Några exempel på detta är restaurang och nöjesbranschen och om du har någon form av produktion. Detta är dock bara två av de olika branscher som finns och du kan säkert hitta flera om du tänker efter.

Om du dock ska driva ett företag som har alla de olika valmöjligheter som finns, så kommer du att i första hand ha valet att öppna en fysisk plats för din rörelse. Detta kan vara en butik eller en plats för möten gällande olika tjänster. Här kommer du i de flesta fall att ha personal och i alla fall ha lokalhyra att betala. Detta är två stora poster som måste tas med i beräkningen av starten gällande ett eget företag. Här är det naturligtvis även viktigt att finnas representerad via en hemsida eller butik på Internet.

Det andra valet du har är att enbart erbjuda din produkter eller tjänster på nätet. detta gör då de fl1720-business-man-offering-hand-shake-pvesta via en webbutik. I det fallet kommer du egentligen inte att ha någon fysisk besöksadress, vilket gör att du kanske kommer att få högre kostnader gällande marknadsföring. Här kommer du dock att kunna minska dina kostnader gällande personal och centrala butikslokaler. Detta kommer beroende på de produkter eller tjänster du
erbjuder att vara en fördel eller nackdel gentemot att inneha en fysisk butik.

De gånger du når ut till alla potentiella kunder

Som ett tredje alternativ finns en kombination av att vara verksam med en fysisk butik och att driva en webbutik. Här kommer du då att vara den som finns överallt och ger alla dina potentiella kunder möjligheter att finna dig. Dock kommer det att vara det dyraste valet och till detta kommer det att krävas ett större startkapital. Hur som helst finns dina kunder på alla platser i dagens moderna värld och det är väl värt att tänka igenom vilket sätt som blir det bästa att starta med. Många börjar idag med en fysisk butik eller verksamhet på nätet, för att senare kunna komplettera med och integrera dessa två olika sätt att nå ut med sin verksamhet.