Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att hjälpa medborgarna under pandemin. Mindre egenföretagare har fått skattelättnader. Även större företag har fått ta del av flera olika förmåner. De har bland annat fått möjligheten till att permittera personal i väntan på bättre tider.

Regeringen har lanserat flera räddningspaket i olika omgångar. Virusproblemet vägrade dock att ge med sig och påverkade samhället under hela 2020. Det var nog inte många människor som kunde förutse att vi skulle bli så påverkade. 

Staten måste således ta ett ansvar för att samhället ska fortsätta fungera. Trots detta finns det en del sektorer där pandemin har haft negativa konsekvenser på arbetsmetoderna.

Ett exempel på detta är skolorna, där man redan har kunnat se att betygen har dalat. Kanske borde Skolverket ha tänjt på gränserna för att ge eleverna bättre förutsättningar.

Samtidigt går det inte att tänja på reglerna inom varje sektor. En del myndigheter måste få verka på samma sätt som de gör under normala omständigheter.

Som privatperson kan man vända sig till juridiken för att åstadkomma en förändring. Det finns flera kompetenta jurister och advokater i vårt avlånga land. Du kan få bättre resultat tack vare RiVe.

Skattelättnader och bidrag

Skattelättnaderna har som sagt varit omfattande. Men vad finns det för andra räddningspaket som har gynnat befolkningen?

  • Kultursektorn har fått hjälp i olika omgångar. Man har bland annat infört ett finansiellt stöd som har delats ut till artister som inte kan arbeta. Dessa bidrag har bland annat betalats ut med anledning av att det kan komma en ny våg.
  • Kultursektorns arbetare kan därför bli fråntagna deras arbetstillfällen under hela 2020. De behöver verkligen hitta en alternativ inkomstkälla. Det mest rimliga är därför att staten kliver in och hjälper denna sektor.
  • Även samerna har drabbats av pandemin. Regeringen har därför delat ut ett räddningspaket till denna marginaliserade grupp. 
  • Resebranschen är som bekant den bransch som förmodligen har drabbats hårdast av pandemin. Flera mindre resebolag har redan fått se sina verksamheter gå i konkurs. De större företagen har dock mer pengar att sätta in i väntan på att restriktionerna släpper.
  • SAS ägs delvis av den svenska staten. Under sommaren har staten gått in med pengar i deras verksamhet. Deras fortlevnad utan dessa pengar hade förmodligen inte varit möjlig. 
  • De övriga resebolagen verkar inte ha fått direkta räddningspaket. 

Vill du undersöka möjligheterna inom din bransch? Personlig assistans får du hos Rive Juridiska Byrå

Rekommendationer som i vissa fall har betraktats som regler

Nu töjer staten på reglerna enligt artikeln i Dagens Juridik. Det finns dock en skillnad mellan regler och riktlinjer. 

Ibland har Folkhälsomyndigheten gjort uttalanden kring önskande beteenden hos befolkningen. Medborgarna har i vissa fall tolkat dessa uttalanden som regler. I andra fall har man ignorerat deras rekommendationer och fortsatt att leva som vanligt.

  • Många människor verkar ha insett vikten av att hålla avstånd. Man står i regel i kö med cirka 2 meters avstånd. När man möter varandra brukar man också hålla ett rejält avstånd. Detta kan därför betraktas vara en rekommendation som har blivit en regel.
  • En annan rekommendation som satt sig i huvudet på medborgarna är handtvättning. Vi var många som tvättade händerna noggrant även före pandemin. Nu tvättar vi dock händerna varje gång vi lämnar hemmet. Vi har nog också blivit bättre på att tvätta händerna med handsprit. 
  • Reserekommendationerna från folkhälsomyndigheten har accepterats av stora delar av befolkningen. Det finns visserligen vissa länder som vi har kunnat resa till under år 2020. Människorna i Sverige har nog dock insett riskerna med att flyga, och framförallt risken att fastna i ett annat land.

Myndigheter som hjälper människor i utsatta positioner

Förenklade rutiner hos Försäkringskassan, läs mer i Breakit. Deras regler har en stor inverkan på de mest utsatta i samhället. Man kan därför säga att deras beslutsfattning under pandemin har varit ett känsligt ämne.

Det är exempelvis inte särskilt gynnsamt att låta sjukskrivna komma ut till en kall arbetsmarknad. Samtidigt har Försäkringskassan under de senaste åren infört hårdare regler. Det är exempelvis svårare att få en förlängd bidragsperiod.

Det finns dessutom krav på att personer med bidrag självmant ska söka sig till arbetsmarknaden. Vi kan med andra ord konstatera att denna myndighet har dragit öronen till sig vad gäller deras utbetalningar.

Med anledning av detta har det funnits ett behov av att tänja på reglerna. Försäkringskassan har därför infört ett antal olika nya riktlinjer som avser förenkla processen för personer som behöver bidrag.

Det är egentligen aldrig gynnsamt att personer blir försatta i passivitet till följd av arbetslöshet. Om sjukdomen har passerat bör man försöka återgå till arbetslivet. Om det däremot inte finns särskilt många arbeten tillgängliga blir det ett slags moment 22.

Det går därför att argumentera både för och emot de nya riktlinjerna. Samhället mår nog dock bättre om medborgarna får genomlida denna svåra tid utan att behöva bekymra sig över om de kan betala hyran eller inte.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att denna pandemi drabbar hela samhället. Många människor riskerar att bli lidande om myndigheterna tar fel beslut. Vi måste därför kämpa för det goda samhället och våra rättigheter i en demokrati.

Förhoppningsvis kommer vi kunna tänka tillbaka på den här tiden med en viss stolthet över hur vi hanterade situationen. Vi kommer dock inte komma ifrån att många människor lämnade oss. Vi kommer inte heller komma ifrån att många familjer förlorade en livskamrat.

Det är därför viktigt att vi står ödmjuka inför framtida utmaningar som innefattar dödliga virus.