Att syna företaget i sömmarna är en stor uppgift. Ibland gör staten stickkontroller och då får du hala fram precis allt. Men annars så är det upp till dig att syna din verksamhet. Du bör vid alla tidpunkter känna till hur företaget står och vad som är på gång. Ju större din verksamhet blir, desto svårare kan det bli. Därför behöver du pålitlig personal som kan vara din förlängda arm. 

Du kan faktiskt fynda ibland om du synar bokföringen ordentligt. Kanske inte några stora skatter. Men möjligtvis tillbakahållna skatter, eller rentav mutor. Sådana här undersökningar är något som journalister ofta sysslar med. Även om det kan vara svårt att få tillgång till alla dokument som behövs för att bevisa vad som skett. Men en hel del är allmänt, och vem som helst kan ta sig en titt. 

Lämna din bokföring i goda händer

Det bästa är naturligtvis att ha kompetent personal. Du behöver någon som verkligen kan bokföring och som gör allting korrekt. Större företag eller koncerner har ofta en hel ekonomiavdelning. De ser till att omge sig med experter som sköter både det vanliga och det finstilta. För mindre verksamheter är det vanligt att outsourca istället. Då får du expertisen utan att behöva betala för flera anställda. En trevlig redovisningsbyrå på Södermalm som kan sina saker. 

Genom att anlita en utomstående firma så får du ofta en samling med experter eller specialister. De samarbetar så att din ekonomi sköts på allra bästa sätt. Du får rapporter och sammanställningar som hjälper dig syna ditt företag. Hela tiden kan du ha den kontroll som är grundläggande för att lyckas. Låt inte en månad gå förbi utan att du vet precis vad som skett i företaget. Kontrollera gärna mer regelbundet för att ha en fullständig bild över verksamheten. 

Folk som går lite djupare

Ibland så hör du om organisationer eller myndigheter som anklagas för att fuska. Det kan vara mutor, vänskapstjänster eller ren stöld som är på programmet. Ofta är det svårt att bevisa, men bokföringen brukar vara en av de första saker man granskar. Nu är det dock inte bara advokater som är intresserade av de här siffrorna. Även journalister eller andra som vill veta mer vänder sig gärna till redovisningen. Intressanta fynd när Sveriges Television granskade bokföringen. 

Du kan gömma vissa saker, eller försöka täcka över dem. Men med dubbel bokföring så är det svårt att förklara bort de olika siffrorna. Enkelt uttryckt så ska ju kolumn ett vara liktydig med kolumn två. Varken mer eller mindre. Och när du börjar titta lite närmare på de individuella posterna så ska det finnas ett konkret underlag för varför du skrivit in siffrorna. 

Det låter enkelt, men är naturligtvis mycket mer komplicerat än så. Du behöver en expert för att klara av bokföringen redan från början. Och likaså krävs det någon som vet vad de håller på med för att granska den i sömmarna. Men det är bland annat för att hindra brott av olika slag som lagen är så pass sträng med hur du hanterar din ekonomi. Utan årsredovisning är det svårt att få en komplett bild. 

Alla måste redovisa sin aktivitet

Det spelar ingen roll om du är ett litet företag med bara dig själv som anställd eller om det handlar om ett internationellt företag med tusentals anställda. Bokföringen är viktig och reglerad av flera lagar. Samhället är uppbyggt runt en viss form av förtröstan, eftersom du inte alltid måste lämna in din bokföring. Men ibland så görs det kontroller. Eller så ser staten att något inte stämmer när du deklarerar. 

Du kan inte komma och säga att du inte visste. Att du inte förstod siffrorna eller hade en aning om vad som skedde. Det är nämligen ditt ansvar att veta vad som händer i företaget. Du är ett visst ansvar själv. Därför är det så viktigt att anlita en bra firma för att sköta din bokföring. Någon som har gott rykte och som verkligen kan sina saker. Då minskar risken för att det ska bli fel, och du kan istället lägga din fokus på att låta företaget växa till sig. Sveriges Radio skriver om brister i vårdcentralens bokföring. 

Vikten av att syna bokföringen

Allt som görs i företaget måste bokföras. Du måste också ha ett underlag, bevis på vilka transaktioner du för in. Kvitton, fakturor och andra dokument som visar vad du gjort med tillgångarna. Det här är något som alla gör och det är så vanligt att du inte ens tänker på det. Nu för tiden brukar det räcka med att du tar foton eller skannar underlaget och skickar det elektroniskt till din bokföringsfirma. 

Vissa verksamheter måste göra årsredovisningar och andra sammanställningar. Många väljer att göra det ändå, bara för att kunna vara säkra på att företaget är sunt. Det är också något att visa upp för banker eller nya samarbetspartner som ett bevis på att du är stabil. En del rapporter och redovisningar måste skickas in till staten för granskning, andra är för att du själv behöver dem. 

Att syna bokföringen är en pågående process. Om du gjort något fel kan det hända att andra lägger sig i och kommenterar. Speciellt om det är fråga om en offentlig administration som hanterar skattepengar. Då brukar det vara lite extra uppmärksamhet om något misstänks vara fel. För med bokföringen kan du fynda en hel del. Både på gott och ont. Men om du inte har något att dölja så är det helt enkelt ett sätt att ha kontroll.