`Dålig lukt kan vara ett tecken på fukt

1878-1

Det kan vara svårt att identifiera fukt. Det är däremot enkelt att känna igen många lukter som kan förknippas med fukt. En sådan lukt är mögel. Mögelsvampar växer enkelt till sig i miljöer med dålig ventilation. 

Ohälsosamma fuktnivåer drabbar både den som bor i lägenhet och hus. Som husägare har du dock flera ytor att ta hänsyn till. Vissa ytor har du förmodligen aldrig tänkt på. Husets krypgrund är ett exempel på en sådan yta. Du kan installera en avfuktare under huset för att få bukt med problemet. Du kan både köpa och hyra en avfuktare. Hyr krypgrundsavfuktare hos Avfuktningsteknik

Fukt som skapar mögel

1878-2

Fukt kan skapa olika problem i din bostad. Ett vanligt problem är som vi redan har nämnt mögel. Mögelsvampar i ett tidigt skede är sällan ett stort problem. Mögelsvampar som inte har behandlats omedelbart kan dock bli ett större problem. Hur känner du igen möglet som kan uppkomma till följd av fukt?

  • Du kan i många fall lukta dig till mögel. Det är en stark lukt som definitivt indikerar att något inte står rätt till. Ibland beskrivs lukten som stickande. Det bör dock tilläggas att mögel inte alltid behöver utsöndra en speciell lukt.
  • Ibland kan du se mögelsvamparna med blotta ögat. Mögelsvamparna kan exempelvis vara gröna eller svarta. Svamparna kan sätta sig på många olika ställen. De sätter sig ofta på trämaterial om du har fuktproblem på vinden eller i källaren.
  • Du kan dessvärre känna igen mögel på grund av hälsoproblem. Detta utgör förmodligen den läskigaste bieffekten av mögel. Hälsoproblemen kan visa sig på olika sätt. En del får problem med andningen, medan andra får problem med allergier. Forskning har visat att personer med nedsatt immun försvar är extra utsatta.
  • Mögel kan sätta sig på ytor utanför bostaden. Vi har redan nämnt krypgrunden som ett exempel. Andra riskzoner kan vara ditt uterum eller garage.
  • Du kan själv utföra ett test om du misstänker att det finns mögel i din bostad. Det finns mögeltest som du kan köpa i detaljhandeln. En bättre lösning är att ta hjälp av professionella yrkesutövare. Dessa personer kan avgöra hur allvarligt problemet är. I värsta fall kan du behöva byta golv och tak i din bostad. Det är viktigt att du tar tag i problemet så snabbt som möjligt.

Krypgrunden och dess fuktproblem

SvT visar hur det kan bli dyrt med fuktig krypgrund. I det här fallet handlar det om en familj som har köpt sitt drömhus. Tyvärr var krypgrunden i ett bedrövligt skick. Det var så illa att reparationskostnaderna skulle kosta mer än hundratusen kronor. 

Krypgrunden är en klassisk riskzon för att den finns utanför huset. Som husköpare kollar man i regel på de ytor som finns inuti huset. Man kollar exempelvis extra noga på badrummet, källaren och vinden. Det är vanligt att man tar för givet att husets konstruktion ska vara korrekt utförd.

Tyvärr måste du som potentiell husköpare granska hela bostaden. Mäklarna har inte alltid kunskapen om husets konstruktion. Det är trots detta enkelt att lita på mäklarens ord. I själva verket är många mäklare främst säljare.

Fuktproblem i krypgrunden kan skada hela huset. Huset kan alltså bli farligt att bo i. Detta är givetvis extra allvarligt för dig som har barn. Hur kan du försäkra dig om att hela huset är i gott skick? Det bästa alternativet är att ta in en tredje part som kan granska husets konstruktion. Duktiga yrkesutövare ska kunna göra en ordentlig inspektion av krypgrunden.

Rent juridiskt är upplysningsplikten lite av en gråzon. Säljaren kanske inte känner till att det finns problem i krypgrunden. Både säljaren och köparen har således agerat i god tro. Som köpare är professionella besiktningsmän således en billig investering i det långa loppet.

Hälsofarliga offentliga byggnader

Det är inte bara privatpersoner som drabbas av fuktproblem. Även offentliga byggnader kan ha problem med bristfällig ventilation. Det blir extra allvarligt när det handlar om fuktproblem i skolor och dylikt. 

Komma till rätta med dålig lukt i skolan genom krypgrundsavfuktare. Detta var rubriken på en artikel i Skövde Nyheter.  I det här fallet handlade det om en skola med fuktproblem i krypgrunden. Eleverna och lärarna hade länge klagat på dålig luft i skolan.

Vid en närmare inspektion upptäckte man stora problem i krypgrunden. Mögel hade exempelvis satt sig i skolan golv. Skolan hade därmed blivit farlig att vistas i. Det tog lång tid för kommunen att identifiera problemet. Att åtgärda problemet var förenat med stora kostnader.

Fuktproblemet hade bland annat uppkommit på grund av det stora antalet pappkartonger i skolans källare. Dessa pappkartonger hade vilat direkt mot golvet. Detta hade med tiden skapat fukt som senare utvecklades till mögel. En källare används nästan alltid till förvaring. Det är dock viktigt att inte bara stapla kartonger och dylikt direkt mot golvytan. 

Den här incidenten kan privata bostadsägare dra lärdom av. Det är aldrig roligt att betala pengar för en inspektion av en fastighet. De eventuella kostnaderna för att åtgärda krypgrunden, väggarna eller taket är dock nästan alltid större.