Att ta hand om barn är ett stort ansvar, oavsett vilken ålder de har. När man skickar iväg sina barn till skolan så räknar man med att de ska ha det bra och bli väl omhändertagna. Det samma gäller deras ägodelar, det är skolans ansvar att tillhandahålla säker förvaringsmöjligheter för eleverna.

855-4-sӓkerhet-skolor-elevskåpDet är sant att man inte uppmuntras att ta med sig dyrbara ägodelar till skolan. Redan från dagis så rekommenderar de att det bästa gosedjuret stannar hemma och att man leker med det som finns på plats. Men vartefter som barnen växer så har de behov av att ha tillgång till allt fler saker, och att kunna förvara dem säkert i skolan.

Allt som eleverna behöver

En stor del av dagen tillbringas i skolan och man har många aktiviteter och lektioner. I vissa skolor finns det bänkar där man kan förvara sina böcker och pennor, medan andra har stora skåphallar där alla får plats. Det kanske finns hyllor i klassrummet där man kan lägga saker, eller så har alla sin krok eller lilla fack. Här finns klassiska elevskåp att beställa till skolor, arbetsplatser och föreningar.

De allra flesta studenter har idag en mobiltelefon, långt ner på lågstadiet. Eftersom många går till och från skolan själva så har de behov av att kunna kommunicera med sina föräldrar. Men även om man inte har dyra telefoner eller andra värdesaker så vill ingen förlora sina ägodelar. Därför måste skolorna tillhandahålla ordentliga förvaringsmöjligheter, gärna med lås. En del elevskåp har en kod som man kan ändra själv så att ingen annan kan komma in i det. Det är ju inte alltid andra elever som stjäl utan ofta kommer det in folk utifrån och blandar sig med mängden, eller så är det inbrott på kvällar och helger.

Lektioner av olika slag

En skoldag består ju inte bara av matte och svenska, det finns många andra aktiviteter. Musik, konst och gymnastik är viktiga delar av skolans schema. Ett stort antal skolor idag satsar också på just fysisk aktivitet, med olika sporter tillgängliga även på eftermiddagarna. Snygga omklädningsskåp med hylla och lås finns här. Det gäller att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga.

Det är viktigt att ge barnen en avrundad utbildning, en som kan vara till nytta längre fram i livet. Akademiska ämnen har sin plats, likaså andra aktiviteter. Efter avslutad skolgång så har de fått smaka på lite av varje och kan lättare välja vad de ska syssla med i livet. Samtidigt är det en bra start med att ha balans i vardagen och växla mellan viktiga sysslor.

Skolor och säkerhet

Det finns speciella försäkringar för studenter och man kontrollerar regelbundet lekplatserna för att det inte ska ske några onödiga olyckor. Vanligtvis så har varje skola en representant som är ansvarig för sitt område, och som skickas på informationsmöten och konferenser. Sydsvenskan skriver i den här artikeln om hur elevskåp klipps upp och elever får sina saker stulna. Sådant vill ingen uppleva, och därför bör man alltid se över sin utrustning och förvaringsplatser. Allt detta har att göra med säkerheten på skolan, trygghet som alla barn och tonåringar behöver så väl.

Det är klart att barnen måste lära sig att ta hand om sina saker, att inte lägga dem var som helst utan hålla ett öga på dem. Men det handlar trots allt om barn, de har inte samma kontroll som en vuxen. Samtidigt så är inbrott på skolorna något som inte har att göra med åldern på eleverna utan mer på hur säker själva skolan är. Det är upp till varje rektor att satsa på säkerheten för både barn och saker.