Det är lag på att alla måste bokföra och redovisa sina siffror. Dessa lagar gäller oavsett vilken form av organisation eller företag det handlar om, men med vissa skillnader. En välgörenhetsorganisation har inte samma struktur och målsättning som ett vanligt företag. Inte heller kommunala enheter drivs på exakt samma sätt som en stor koncern. Därför är det också ganska logiskt att det blir skillnader i deras respektive redovisning.

611-5-kommunal-privat-redovisningMen det går djupare än så.  När det kommer till redovisning i landsting och kommuner så är dessa styrda av en speciell lag, den så kallade lagen om kommunal redovisning. Det finns skillnader mellan denna och redovisning i den privata sektorn, även om gapet mellan de två stadigt har minskat. Fakta kvarstår dock att man inte kan komma ifrån lagen om att redovisa sina transaktioner och tillgångar. Och många vill inte ens försöka, även när de inte är skyldiga att göra en revision så väljer de ändå att utföra en.

Vikten av en korrekt bokföring och redovisning

Utan någon form av kontroll så kan det snabbt bli anarki. Om alla gör vad de vill så kommer många företag att gå under i konkurrensen. Hela samhället är uppbyggt på en relativ ärlighet och när denna inte räcker till så finns det alla lagar. Men bokföring är också till nytta för företaget eller administrationen. Det är ett sätt att ha kontroll över sin verksamhet och inte en dag stå där med hot om konkurs. Istället kan man redan på ett tidigt skede ta itu med eventuella problem eller satsa lite extra där det behövs. För hjälp med bokföring i Göteborg kan man vända sig till Bokoredo som har många duktiga konsulter.

Genom att redovisa sitt företags aktiviteter, även när det inte är lagstadgat, är ett sätt att visa transparens. Man har ingenting att gömma utan tvärtom, det här är ett solitt och välmående företag. Ibland kan detta leda till mer uppdrag, eftersom det visar på styrka och ärlighet. Det kan också vara en bra grund om man behöver låna pengar i banken för det är lätt att visa på att företaget kommer att klara av återbetalningen.

Rent allmänt ska man alltså satsa på att låta en kompetent firma ta hand om sin bokföring. De kan ställa samman rapporter som visar på exakt hur varje del av verksamheten fungerar och om det är problem någonstans. Alla skatter och avgifter kommer att tas om hand och de kan också komma med råd om hur man kan öka sina förtjänster.

Skillnader i redovisning

Det är en skillnad i lagarna runt redovisning, och även hur de tillämpas i praktiken. Dels mellan stora och små företag, det är inte alla lagar som gäller för mindre verksamheter. Samtidigt så finns de skillnader som nämnts tidigare mellan den offentliga och privata sektorn. Dagens Juridik skriver här om hur det finns skillnader mellan privat och kommunal redovisning.

Vissa skillnader ligger i verksamhetens natur. Offentliga sektorn, till exempel, har kanske fastigheter som ser dyrbara ut på pappret. Men detta måste balanseras mot lagen som säger att de inte kan sälja dem hur som helst, vilket är fallet med till exempel skolor. Motsvarande fastighet inom den privata sektorn är en stor tillgång eftersom den kan likvideras vid behov. Det finns flera liknande exempel som visar på skillnaderna, även om dessa har blivit allt färre med åren.

Oavsett om det handlar om den privata eller offentliga sektorn så kvarstår det faktum att redovisning och bokföring är en naturlig del av verksamheten. Lagarna kanske varierar något men de är många och detaljerade. Detta är något som gäller för alla, en viktig del av samhället.