Hur en mobilapplikation kan hjälpa företaget

1511-1

Ibland måste du investera för att kunna gå framåt. Det kostar pengar att tjäna mer, och det finns inte mycket du kan göra åt det. Men vissa saker är faktiskt mer viktiga än andra eller ger dig det där lilla extra som du så väl behöver. Att ha bra redskap för personalen är något som du bör satsa på. Bland annat så är allt som har att göra med personalvård och arbetstider viktigt att hålla reda på.

Det finns idag flera bra system på marknaden. Personalsystem som hjälper dig med tidrapportering och mycket annat som kan ta allt för stor tid i anspråk om du inte är försiktig. Tid som du inte har råd att förlora och som borde användas till de egentliga arbetsuppgifterna. Genom att investera i ett bra personalsystem så kommer du helt klart att spara tid och tjäna pengar. Något som ju alla är intresserade av.

Bra system som är lätta att använda

Det gäller att vara försiktig så att de viktiga sakerna inom administrationen inte tar allt för lång tid att använda. Du kan alltid skriva för hand, men det är ingen som gör det längre. Istället ligger allt på data, och även som mobilapplikationer. Det är snabbt och enkelt att knappa in saker på din mobil. De flesta har den redan i handen och den används regelbundet hela dagen. Så det faller sig helt naturligt att använda den till något så viktigt som scheman och tidrapporter. Hur man på ett smart sätt kan schemalägga på mobilen.

Återigen så är det en fråga om att investera i något bra för att ge ditt företag en chans i konkurrensen. Samt för att de anställda inte ska behöva slita med gammalmodiga eller svårhanterliga system. Det kan göra stor skillnad för dem och sannolikheten att de ska göra allting på ett korrekt sätt ökar. Du får nöjda medarbetare på alla avdelningarna. Dels de som utför själva jobbet, men också de som sysslar med lönehanteringen och bokföringen. När allting läggs in på en app så blir det lättare att komma åt informationen och använda den till det den är tänkt. Svenska Dagbladet skriver här om att det pågår många diskussioner kring personalliggare i samhället.

Vad kan apparna göra för dig?

Naturligtvis så måste folk lägga in informationen i apparna och de olika systemen. Men de behöver inte använda allt för mycket av sin dyrbara tid till något liknande. Med en mobilapp kan de också sköta stora delar av sitt ansvar var som helst. Om de vill går det att knappa in saker och ting på vägen mellan olika klienter, i hemmet eller någon annanstans. Det handlar om att utnyttja tiden väl och vara uppmärksam på vad som är viktigt.

Med ett bra system, en mobilapp, kan du schemalägga hela avdelningen. Det går att spara veckor och kopiera dem så att du inte behöver skriva in allting igen. Om det behövs extra personal kan du bara skicka ut ett sms, speciellt effektivt när du har många på timanställning. Du kan också se hur mycket en anställd kostar företaget. Det kan du sedan jämföra med vad du får in under en specifik period. Med liknande rapporter är det lättare att ha kontroll över din verksamhet och se vad som lönar sig. Sveriges Radio rapporterar här om hur personalfrågor och hur man löser arbetsdagen och rapportering blir allt viktigare.

Satsa på ditt företag

De olika systemen blir allt mer komplicerade i sina funktioner, men lättare att använda. Det mesta läggs in i programmeringen, det enda du behöver göra är att trycka på de rätta knapparna. Ekonomiavdelningen får allt det underlag de har behov av för att kunna lägga in uppgifterna på rätt ställe. Det blir färre misstag med löner eftersom allt läggs in vartefter personalen jobbar. Att göra ett schema tar nästan ingen tid alls, trots att det kanske är många som jobbar olika skift eller delar av arbetsdagen.

Om du kan organisera dina medarbetare så enkelt som möjligt så kan de lägga mer energi på sitt arbete. De flesta har valt ett visst yrke för att de vill jobba med det. Så om du ser till att det praktiska fungerar så väl som möjligt så blir det lättare för dem. Trivsel på arbetsplatsen är inte något du ska ta lätt på. Ju bättre de trivs desto större chans att personalen stannar kvar. Ökad produktivitet kan vara nyckeln till din framgång och väl värt att investera i.

Samla in information om ditt företag

Tidrapportering och personalsystem är inte bara ett sätt att organisera de anställda och veta vem som jobbar när. Det är också ett sätt för dig att analysera och utvärdera ditt företag. Genom att se på alla siffrorna så kan du hålla fingret på pulsen. Du ser hur mycket personalen kostar eller ett visst projekt. Sedan jämför du det med vad du får in eller vilka fördelar som aktiviteterna leder till.

Detta är något som ledningen har gjort under alla år. En bra chef ser alltid till att känna till vad som händer och sker. Skillnaden idag är att det är lättare att ha tillgång till all information. Och den blir mer korrekt eftersom allt ligger på data. Du kan lätt trycka ut eller samla ihop den data du behöver för en viss analys. Det går snabbt att göra iordning sammanställningar om du ska ha en presentation. Dels över de enskilda individerna, avdelningarna eller företaget som en helhet.

Ta hjälp av mobiltelefonen

När datorerna kom in i affärsvärlden så var det revolutionerande. Helt plötsligt kunde en person göra så mycket mer på kort tid. Mobiltelefonerna är som små datorer. De kan användas så gott som till allt, precis som en dator. Och många personer jobbar idag uteslutande på sina mobiler. Det har förändrat världen något alldeles oerhört och öppnat stora möjligheter för dagens företag. Så det är helt naturligt att du ska använda dig av en app för att lägga scheman och organisera personalen. Det är ett av de bästa redskapen du har. Så utnyttja den fullt ut.