Viktigt med koppling mellan data och arbetsorder

1707-1

När du vet exakt vad dina arbetsuppgifter är så blir det lättare att fullfölja det. Alla företagare vet hur viktigt det är med organisation och klara order. Det ska vara en balans mellan tid och uppdrag, ingen ska behöva stressa sig igenom dagen. Men samtidigt så gäller det att vara effektiv. Ingen har råd att slösa med sina resurser, utan allting måste samarbeta till framgång. 

Om därför kopplingen finns där mellan information och arbetsorder så har du större chans att få mer gjort. Du slipper se hur folk jobbar hårt men inte på rätt ställe. Det samma gäller projekt på en arbetsplats. När allting är klart och tydligt, och arbetsordern är baserad på fakta, så kan alla komma igång redan första dagen och inte slösa dyrbar tid. 

Hur du skapar god arbetsmoral

Det finns mycket som ledningen kan göra för att de anställda ska trivas. Samtidigt som de själva naturligtvis är produktiva och bidrar till företagets drift. Det är alltid en balans, men fakta visar att folk som trivs på arbetsplatsen jobbar bättre. Sjukskrivningarna minskar och rasterna blir inte ändlösa. För en del kan en löneförhöjning eller bonus vara lockande. Andra vill ha mer ledig tid eller ett gratis gymkort. Men något som också kan bidra till att allting flyter på är rätt verktyg för jobbet. Enklare jobba med ett bra system för arbetsorder

De flesta tycker om att jobba, det hör till vardagen och är inte alldeles fel. Sedan finns det en del som gör karriär, som verkligen vill använda alla sina personliga resurser för att gå framåt. De har ett mål som de vill uppfylla. Alla dessa personer är användbara på ett företag. Vad som är viktigt att alla hittar sin plats. Att det tillåts bruka alla sina talanger och målsättningar på ett effektivt och produktivt sätt. Nordsys kan hjälpa dig med arbetsordern. Så med uppmuntran av olika slag samt bra redskap så kan du förvänta dig att det fungerar väl.

1707-2

Vikten av tydliga arbetsorder

I enkla ordalag så är en arbetsorder just vad det låter som. En beskrivning av vad du ska göra, när det ska vara klart och kanhända hur du ska gå till väga. Men framför allt så är det en order, en beställning på något som du ska hantera. Det är därför självklart att ju tydligare ordern är desto bättre blir resultatet. Samt att den kommer fram, att de som ska utföra jobbet verkligen får veta vad som ska prioriteras. Sveriges Radio understryker vikten av att arbetsorder registreras. 

Speciellt viktigt är detta när det handlar om sådant som kan vara farligt. Vid en inspektion så upptäcker du att golvet har en spricka eller att det har kommit in fukt i huset. Då gäller det att inte sova på informationen utan den måste direkt gå vidare till de hantverkare som ska åtgärda situationen. I värsta fall kan det alltså leda till dödsolyckor, men även att oskyldigt folk blir lidande i undermåliga bostäder eller skolor. 

På flera kontor finns det flera led innan arbetsordern kommer fram till rätt person. Som när du hyr en bostad och ringer upp om något som är fel. Då ska ditt klagomål registreras på kontoret för att sedan gå vidare till vaktmästaren eller vem som än ska åtgärda det hela. Här har det många gånger rapporterats ett glapp i kommunikationen. Men det är inte alltid så lätt att sätta fingret på vem som fördröjer det hela. Med ett bra system för arbetsorder slipper du liknande situationer. 

Hur du kan ge bra arbetsorder

Genom att investera i ett väl fungerande system så slipper du behandla information flera gånger. Ju mer direkt linjen mellan planering och arbetsorder är desto bättre. Dels så sparar du tid genom att allting bara läggs in i systemet, utan att det måste skrivas om flera gånger. Det blir också mer korrekt, eftersom du får in allting med en gång. Sedan kan arbetarna skriva in när de är klara och eventuella kommentarer. Du har allting till hands, på kort tid. Saker och ting blir gjorda i tid, på rätt sätt. 

Sedan är det också viktigt att arbetsordern innehåller all den information som behövs. Att ingen slösar tid med sådant som kan vänta och istället skjuter upp det som borde ha gjorts igår. För att det ska fungera måste kommunikationen vara öppen redan från början. Effektivt arbetsordersystem direkt från fältet till kontoret. Ett bra exempel på hur data går direkt in i systemet och leder till mer effektiva arbetsorder. 

1707-3

Arbetsorder som grundas på verkligheten

Det är flera led som måste fungera när något ska göras. Ofta så börjar det redan på ett tidigt stadium, när någon tar emot en beställning eller får inte information av annat slag. Här gäller det att verkligen förstå vad som behövs. Genom att samla in data som går direkt till systemet för arbetsorder så slipper du oroa dig för den mänskliga faktorn. Men för det mesta så är det någon som får informationen och sedan för den vidare. 

När du har ett bra system så kan den personen direkt programmera vad som ska göras. Därefter kan de som faktiskt gör arbetet se ordern och fullfölja den. När de är klara så lägger de in det i systemet, så att det med en gång blir uppdaterat och synligt. De kanske till och med för in hur mycket tid de lagt ner på de olika momenten. Något som sedan kan underlätta för ekonomiavdelningen när de ska fakturera. Eller när det är dags att beräkna lönen. 

Det är ganska tydligt att du behöver ett bra system som är konkret när det kommer till arbetsorder. De ska inte tappas bort längs med vägen eller hamna på små papperslappar som alltid försvinner. Hyresgäster ska inte behöva vänta i evigheter på att möglet ska saneras. Och det ska framför allt inte ske några dödsolyckor för att kommunikationen mellan inspektör och hantverkare varit bristande. Allt detta kan du slippa när linjen mellan data och arbetsorder är så rak som möjligt. Ju färre mellanhänder eller led desto bättre.