Många tänker på en stor och tjock bok när du säger lagar. Fasta, orörliga regler som styr samhället. Men i verkligheten så är lagen i ständig utveckling. Det är klart att de grundläggande reglerna förblir de samma. De har diskuterats och prövats ut, och de förändras inte. Men i och med att andra saker kommer upp, nya situationer och möjligheter, så måste även lagen ses över. Ibland kan det leda till helt nya lagar. 

Ett bra exempel är internet och andra former av kommunikation. För bara 50 år sedan var det så gott som ingen som hade en mobil telefon. Och de som hade en fick släpa på en stor låda. Nu för tiden är elektroniken ett faktum. Alla har minst en dator, för att inte tala om alla mobiltelefoner. Allt det här har öppnat upp nya faktorer som måste inkluderas i lagen. Inte bara för att bekämpa kriminalitet, men också för att värna om de individuella rättigheterna. 

Rätten att jobba

Alla har rätt till ett fullvärdigt liv. Ett jobb som de kan försörja sig på och där de behandlas väl. Det kan verka uppenbart, men även det här har förts in i lagen. Ingen kan säga att de inte vet vad som gäller, för alla har både skyldigheter och rättigheter. En arbetsgivare kan inte längre göra vad hen vill, utan måste följa de regler som finns. Om du vill har du rätt att jobba även när du blir sjuk eller skadad. Rive.se har hjälpt många individer. 

Under den stora pandemin är det många som har börjat jobba hemifrån. Det har nästan blivit normen, att smart-jobba som det kallas. Även om orsaken inte är så trevlig har det varit till hjälp för många personer. De slipper stressen med att pendla till jobbet, kan eventuellt ta raster när de behöver det och rent allmänt ta hand om sin kropp på ett bättre sätt. 

Redan tidigare är det en del företag som har provat på den här formen av arbete. Inte för alla på kontoret, men de som behöver rehabiliteras. Du kanske kan fortsätta jobba lite längre om bara allting är tillrättalagt. Det kallas för rehabilitering. Allt det här måste företaget se lite närmare på vid behov. Hur det fungerar när arbetsgivaren tar ansvar

Nya lagar för speciella situationer

Världen har krympt på flera sätt och vis. Dels har kommunikationsmöjligheterna ökat utbytet mellan olika städer och länder. Du kan ha kontor i ett land och jobba i ett annat. För konsulter har det öppnat upp arbetsfältet ytterligare, för de kan göra mycket via telefon eller datorer. 

Sedan flyttar folk runt som aldrig förr. Nya avtal gör att du kan bo och jobba var du vill i Europa, mer eller mindre. Strömmen av flyktingar fortsätter att växa, och det är inte bara en världsdel som lider av de här problemen. Samhället är blandat och alla för med sig något speciellt till den nya orten. 

Ibland kan det leda till situationer som juristerna aldrig mött tidigare. Det kan vara principer och kulturer som är helt nya för dem. Då är det viktigt att anpassa sig. Att verkligen förstå vad som händer och jämföra med landets regler. Hedersbrott ger juristerna nya lagar att utforma. 

Nytänkande på arbetsplatserna

En arbetsplats är som ett litet mikrouniversum. Det är mycket som ska falla på plats för att det ska fungera. Ju fler anställda desto större risk för konflikter eller otrivsel. Du måste hitta ett sätt att binda samman gruppen, skapa en teamkänsla. Många arbetsgivare anordnar kickoffs eller liknande evenemang för att folk ska få lära känna varandra under avslappnade förhållanden. Andra skapar rutiner på jobbet för att alla ska få uttrycka sig. Flera möten kan påverka sjukskrivningar och rehabiliteringsansvar

Det har visat sig fungera ganska bra. Världen är i ständig utveckling. Dagens anställda känner till sitt värde, och sina rättigheter. Därför är det vist att anpassa sig. Att lägga fokus på trivsel och individuell utveckling. Resultaten pekar på att nöjda arbetare är mer produktiva. De sjukskriver sig inte lika ofta och därmed ökar också produktiviteten. Rehabilitering behövs fortfarande, inget tvivel om den saken. Men vanligtvis inte lika ofta. 

Följa med i utvecklingen

Det är inte alltid lätt att hänga med i allt som sker. Först när nya situationer kommer upp så tar man sig tid att lösa dem. Nya lagar för det moderna samhället. En fråga uppstår och du måste lösa den. Om det inte finns en lag som kan tillämpas är det dags att omvärdera reglerna. Lägga till eller uppdatera, beroende på vad det handlar om. 

Allt det här är intressant för de som jobbar med det. Att skapa nya lagar är inte lätt, utan en riktig utmaning. Den nya arbetsrätten har bevisat detta. Debattens vågor gick skyhöga, för alla har en åsikt att komma med. Och inte vilka åsikter som helst, utan det ligger mycket bakom dem. Du kan inte ignorera ett faktum för att skapa en ny lag. Allt måste balanseras och allas rättigheter måste skyddas. 

Följa lagen till punkt och pricka

När du hamnar i en svår situation är det inte alltid så lätt att veta vad du ska göra. Rehabilitering, till exempel, har att göra med sjukdom. Du klarar inte av att utföra dina arbetsuppgifter som ditt ursprungliga avtal säger. Vad har arbetsgivaren för skyldigheter? Hur mycket hjälp kan du förvänta dig av hen eller av staten? 

När dessa frågor kommer upp är det viktigt att söka laglig hjälp. En jurist som är specialiserad på just arbetsrätt och allt som har att göra med det. Som kan berätta för dig vad lagen säger om rehabiliteringsansvar. Vad du ska göra och hur du kan lösa det på bästa sätt. De kan förklara vilka rättigheter du har och hur du kan fortsätta jobba. 

För att jobba är en rättighet, ingen kan avskeda dig för att du blir sjuk. I stället är det dags att se närmare på lagen och tillämpa den fullt ut. Och om det är en ny situation som inte täcks av befintliga lagar är det dags att skapa nya.