Hur du får ett mer jämställt förhållande

Det finns många områden i livet som bör präglas av jämställdhet. Ibland kan det kännas som att vår egen kunskap inte räcker till. I dessa fall kan det vara bra att ta hjälp av en psykolog eller coach. På så sätt kan vi förhindra både nutida och framtida problem.

Det kan vara svårt att hitta en psykolog som är inriktad på jämställdhet. Det finns en Väl omtalad, privat psykolog i Stockholm som kan hjälpa dig och din partner. Den här psykologen kan ge er rätt verktyg för att arbeta självständigt med jämställdhet. 

Verktyg som hjälper dig till att få ett jämställt förhållande

Det är viktigt att fastställa tydliga regler i förhållandet. Detta ger er möjligheten till att skapa en jämställd vardag, där båda parterna tar ett lika stort ansvar i hemmet. Samtidigt bör det poängteras att jämställdheten inte bara berör hushållssysslor och liknande aktiviteter. Det handlar minst lika mycket om hur ni bemöter varandra i vardagen.

  • Det är viktigt för mannen att tänka på sitt språkbruk. Han bör i ett första steg lära sig att aldrig säga nedsättande saker om kvinnor. Ur ett större perspektiv bör han lära sig mer om de svårigheter som kvinnor möter i deras liv.
  • En del män har redan kommit långt i deras jämställdhetsarbete. Det kan samtidigt finnas en bristfällig förmåga till att acceptera kvinnor på vissa samhällspositioner. Detta blir extra tydligt i ett förhållande om man inte är medveten om problematiken. 
  • Hushållssysslorna bör vara jämnt fördelade på både mannen och kvinnan. Detta kan betraktas vara en självklarhet. Det bör dock poängteras att just hushållssysslorna kan ge upphov till bråk och problem.
  • Kvinnan i förhållandet kan tycka att det är en självklarhet att den andre ska hjälpa till med hushållssysslorna. Om kvinnan däremot behöver påpeka detta varje vecka kommer det leda till problem och irritation.
  • Av den anledningen bör ni ha en tydlig dialog med varandra. Efter att ni har gjort ett schema kan ni släppa denna källa till irritation. Under veckan kan ni sedan fokusera på vardagslivet och slippa de onödiga småkonflikterna.
  • Finns det barn med i bilden? Just barn brukar skapa mycket lycka i förhållandet. Ett barn kan dock ge upphov till problem. Konflikterna och bristen på jämställdhet blir nämligen extra tydliga när det finns ett barn med i bilden. I dessa fall är kommunikationen extra viktig.

Det är Populärt med Parterapi i Stockholm. Det sägs att den här typen av terapi har räddat många förhållanden. 

Välja rätt psykolog

Expressen visar hur viktigt det är att välja en bra psykolog. Valet är viktigt ur flera perspektiv. Många par genomgår nämligen stora kriser. När de söker hjälp kan det vara en sista utväg för att få det att fungera. Om psykologen i dessa fall inte uppfyller förväntningarna kan det bli en anledning till att gå skilda vägar.

Paret i detta fall kan väl bara leta efter en ny psykolog? Man kan tycka att det borde vara det bästa alternativet. Samtidigt bör det poängteras att kriser ofta inte tillåter andra chanser. Om man redan har gjort ett tappert försök kanske man upplever att det inte finns utrymme till fler chanser.

Detta påvisar vikten av att välja rätt psykolog från början. Som privatperson, utan kunskap om psykologi, kan det vara en svår uppgift att välja rätt. Du bör därför i ett första steg läsa på om olika psykologer.

Som vi redan har nämnt i den här artikeln brukar psykologerna specialisera sig på olika områden. Du bör därför i ett första skede leta efter en psykolog som är specialiserad på jämställdhet.

I ett andra steg bör du läsa recensioner. Andra par kan vittna om hur deras upplevelse har varit. Detta ger dig en större möjlighet till att välja rätt. Det bör dock poängteras att en psykolog kan ha fått negativa omdömen av fler än en person.

Betyder detta att psykologen inte är tillräckligt bra? Jag skulle nog svara nej på den frågan. Som vi tidigare har nämnt finns det fler anledningar till att man inte är nöjd med besöket. Det kan handla om en person som genomlider en kris. Den här personen kanske inte är mottaglig för förbättringar. 

Personen har därför skrivit ett negativt omdöme i ren frustration.

Parterapi med barn

En Psykolog hjälper dig få ett mer jämställt förhållande. Men hur fungerar det för par med barn? Vi har redan nuddat vid den här frågan under en tidigare rubrik. Detta är dock ett ämne som behöver lite mer förklaring.

Barn brukar ge upphov till större problem om förhållandet redan varit dåligt sedan tidigare. Detta beror på flera anledningar. När man får barn brukar sömnen bli lidande. Minst en av personerna i förhållandet får sova betydligt mindre när barnet kommer.

Detta brukar leda till att små problem förstoras upp. Det är nämligen svårt att tänka klart när man är konstant trött. I dessa fall brukar till och med små diskussioner sluta med bråk.

Parterapin kan i dessa fall hjälpa er med att sätta upp tydliga regler. Det kan exempelvis handla om att dela upp nätterna. Många mammor brukar nämligen inte mata bebisen med bröstet. I dessa fall finns det inget som hindrar mannen från att ta varannan natt.

Detta är ett bra exempel på en regel i föräldraskapet som också kan hjälpa er att uppnå de andra målen för jämställdhet. Uppdelningen kan tyckas vara en självklar åtgärd för att få det att fungera. Samtidigt kan det vara svårt att komma till detta enkla beslut.

Vi har sedan barndomen blivit matade med föreställningar över hur en man ska agera. Dessa föreställningar inkluderar sällan mannen som den person som ska mata och ta hand om bebisens grundläggande behov.

I ett längre perspektiv kan man alltså säga att detta är ett symptom på flera sjukdomar. Om man åtgärdar ett litet problem kan man senare ta i itu med de större frågorna. Det handlar alltså om att bryta tankemönstret och stereotypen om den klassiska mansbilden.

Många män verkar inte förstå att detta i längden kan leda till en bättre självkänsla och en bättre relation med kvinnor. 

Framtidens samhälle

Barn som föds på 2010-talet kommer förmodligen få en bättre kunskap om jämställdhet. Det är först på senare år som dessa frågor har tagit mer plats i samhällsdebatten. Män som är födda på 1900-talet är inte alltid mottagliga för att ta diskussionen.

Det finns ett stort värde av att leva ett jämställt liv. Detta gäller främst för kvinnorna, även om också männen skulle tjäna på att leva i jämställda förhållanden. Barn behöver exempelvis båda föräldrarna. Samhället försöker därför uppmana föräldrarna till att dela på föräldraledigheten.

Du ska inte vara rädd för att be om hjälp om du och din partner har hamnat i en svår situation. Det kan vara minst sagt nyttigt att få lära sig mer om sin relation från ett utomstående perspektiv. Lägg därtill att en psykolog är en professionell yrkesutövare som har erfarenhet av att hjälpa människor med dessa frågor.

I den här artikeln har vi lyft flera olika faktorer relaterade till jämställdhet och kärleksrelationer. Vi vill slutligen återigen lyfta vikten av att hitta och välja rätt psykolog. Påfrestningen av att välja fel psykolog kan vara tillräckligt stor för att förstöra ditt förhållande. Detta gäller inte minst för de relationer som redan har ifrågasatts i ett tidigare skede.