Hur du hittar rätt i sjuksköterskedjungeln

Det finns inget tvivel om saken. Sjuksköterskorna är en viktig yrkesgrupp. Alla som jobbar inom vården behövs, och tyvärr så räcker det ändå inte riktigt till. Därför har flera kliniker och sjukhus börjat satsa lite extra på bemanningspersonal. Men det är inte alla som tycker det är bra, och då måste de komma upp med andra lösningar. Helt klart är det inte alltid så lätt att hitta rätt i sjuksköterskedjungeln. 

Många sjuksköterskor föredrar att jobba med bemanning. Du har större frihet att välja vad du jobbar med. Samt hur mycket. Det är ett bra sätt att klara av både studier och jobb, eller kanske för de som har små barn hemma. Men det passar inte alla, utan en del föredrar de fördelar som en fast anställning kan ge. Vården är ju sådan att du aldrig kan överge en patient. Så oavsett om ett sjukhus väljer fast personal eller bemanning så måste det alltid finnas någon på plats. 

Välja en bra sjuksköterska

Det är viktigt med rätt person, speciellt när du ska ta hand om sjuka människor. Även familjen, de närstående, behöver ibland ett lyssnande öra. Eller kanske någon som förklarar vad som händer, vilka de olika alternativen är. Om du inte har utbildning inom området kan mediciner och behandlingar verka skrämmande. En vänlig sjuksköterska kan göra bra mycket för att lugna både patienter och deras anhöriga. 

För att inte glömma det som vård verkligen handlar om. Att sköta om sjuka människor och göra deras lidande så litet som möjligt. Dela ut mediciner och hjälpa dem till rätta. Allt detta och mer därtill är en helt vanlig dag för sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Så vare sig du har fast anställda eller väljer att hyra in personal så gäller det att inte ha några luckor. Det handlar om verkliga människor som mår dåligt, som är i behov av verklig hjälp. Bra respons från Medkomp bemanning

Anställa eller hyra in, vilket är bäst?

Det är en evig fråga som inte alltid har ett klart och tydligt svar. Kortsiktigt så är det billigare med fast personal. Bemanning kostar en slant, och siffrorna kan lätt bli höga. Men i det långa loppet så betalar du faktiskt ganska mycket för dina anställda. Speciellt om de blir sjukskrivna, gravida eller har föräldraledighet. För då måste du betala både dem och vikarien. Vård är ju ingenting som kan vänta några veckor. Ett projekt kan bli lite försenat men en sjuk människa måste behandlas idag. 

På många sjukhus är det anställningsstopp. Inte bara där, utan det är ganska vanligt på flera ställen runt om i samhället. Ett antal förvaltningar har helt enkelt inte råd att fylla upp med den personal de skulle vilja ha. Då kan bemanning vara en tillfällig lösning. Även om den på sina håll har funnits ganska länge. Men det gäller att göra visa val.  Hitta rätt i djungeln med hyrsjuksköterskor , se vad du kan göra. 

På sina håll har de valt att varken anställa ny personal eller hyr in tillfällig hjälp. Istället betalar de lite extra för de som redan finns på plats. Kanske inte alltid för överdriven övertid, men för att flytta sin semester till en annan månad. Om du får in lite pengar så kan det vara värt att justera dina planer. Hela tiden är ju målet att de sjuka ska han någon som tar hand om dem. Att de ska få tillräckligt med vård. 

Olika sätt att arbeta på

Det är som sagt flera fördelar med att jobba via bemanning. Samtidigt så har det sina sidor att vara fast anställd. Om möjligt så borde alla få välja hur de ska jobba. Helt klart är det viktigaste av allt att du har ett jobb. Men det finns ingenting som hindrar att du ska kunna trivas med sättet du arbetar på också. Det är inte alla yrkesgrupper som tycker om bemanningsarbete

För en del har bemanning varit inkörsporten till en ny inriktning. De har kunnat prova på olika avdelningar utan pressen av en fast anställning. Det kan hända att du trivs bättre än du anat med en viss form av vård. Sedan kanske du vill ta steget över till fast anställning. Eller rentav en vidareutbildning. 

Välja ut de bästa sjuksköterskorna

För sjukhusen och klinikerna kan det löna sig att gå genom ett specialiserat bemanningsföretag. De har en stor databank med kvalificerad personal till hands. En del är villiga att flytta till andra orter för att få jobba med något de tycker om. Andra har stor erfarenhet inom ett visst område och kan verkligen bli en tillgång för avdelningen. 

Vården är speciell så till vida att du inte klarar dig utan tillräckligt med personal. De måste också vara kvalificerade. Därför kan bemanning vara lösningen på flera ställen. Det kan verka som en djungel, men du kan hitta rätt sjuksköterska.