Familjelivet är inte alltid enkelt. Ibland är det bättre om föräldrarna i familjen går skilda vägar. I dessa fall behöver föräldrarna göra upp om de gemensamma tillgångarna samt vårdnaden om barnen. Detta kan ge upphov till problem om det redan finns en infekterad konflikt. 

Hur går jag vidare om jag inte kommer överens med min partner? Du behöver duktiga jurister som kan sina saker. Juristen kan lösa era problem ur ett juridiskt perspektiv. Den här lösningen ger lite utrymme till egna åsikter och idéer. 

Olika områden som du kan få hjälp med

Skilsmässa är sällan en enkel process. Många människor vittnar om att det är bland det svåraste de har gått igenom. Man brukar dela upp processen i olika steg.

  • Äktenskapsbalken kallas den lag som reglerar ert giftermål. Den här lagen innefattar en rad olika processer som följer vid en skilsmässa. Det är i många fall ett måste att genomgå en 6 månader lång betänketid vid skilsmässan. Detta krav gäller främst om man har barn som inte är myndiga.
  • Föräldrabalken är den lag som reglerar relationen mellan barn och deras biologiska föräldrar. Vid en skilsmässa brukar man komma överens om delad vårdnad. Ibland kan det dock bli tal om ensam vårdnad för en förälder. Det måste finnas legitima skäl för att detta ska kunna bli aktuellt.
  • I vissa fall kan det även bli aktuellt att frånta föräldrarna vårdnaden om barnet. Detta är dock ovanligt. Flera bedömningar måste göras för att detta ska bli aktuellt. Den här typen av åtgärd brukar inte bli aktuell bara för att föräldrarna inte kommer överens.
  • Ibland är inte föräldrarna gifta när de väljer att separera. Många människor är inte medvetna om att det finns specifika regler för sambopar. Många gånger delar man på bostadens värde, trots att det endast är en part som har betalat hyran eller har köpt bostaden. 
  • Om det finns barn med i bilden kommer detta att påverka separationen. Båda föräldrarna måste exempelvis ha möjligheten att ta hand om barnen under deras respektive veckor. Båda föräldrarna måste alltså ha ekonomiska förutsättningar till att ta hand om barnen.

Som du märker finns det många olika områden att hålla koll på. Vill du läsa mer om de olika juridiska områdena? På hemsidan hittar du mer information.

Statens ansvar när barn är inblandade

Advokaterna hjälper dig i kniviga situationer. Många av dessa advokater är anlitade av kommunerna eller staten. I den bästa av världar ska man dock inte behöva komma till en situation där advokaten måste ta ett beslut.

När ett par går skilda vägar kan kommunen ställa upp och hjälpa till. Paret kan få prata med en samordnare som har en lång erfarenhet av skilsmässor, där barn finns inblandade. Målet är att komma överens om en lösning som passar alla.

Som vi tidigare har nämnt kan det vara svårt att komma fram till en lösning på egen hand. Många uppbrott präglas som sagt av konflikter och tidigare bråk. En tredje part kan därför vara oerhört värdefullt i dessa situationer. 

Vad händer om man inte når en lösning? I dessa fall kan frågan behövas tas till domstol. Detta är en olycklig utveckling som tyvärr i vissa fall är nödvändig. När man tar frågan till domstol blir det också aktuellt med att anlita en advokat.

Det är viktigt att anlita en advokat som är duktig inom familjerättsområden. Juridiken präglas av väldigt många olika områden. Det är därför inte rimligt att tro att en advokat ska vara expert på samtliga områden.

Det finns dock gott om advokatbyråer som har inriktat sig mot familjerätt. Dessa advokater är inte heller dyrare än branschkollegorna. När du väljer byrå bör du fokusera på den personliga kontakten. Det är viktigt att du känner att du får göra din röst hörd. Ert samarbete kan nämligen bli en nyckel till att vinna målet.

När någon dör

Ibland händer det otänkbara. Familjelivet förstörs inte bara av konflikter och uppbrott. Det händer också att familjemedlemmar dör, ibland i alldeles för ung ålder. Testamente är ett måste enligt experten på familjerätt.

Testamentet visar nämligen vilka eller vem som ska få ärva efter den som dör. Man brukar säga att man alltid ska hedra innehållet i testamentet. Samtidigt finns det några brasklappar som man bör vara medveten om.

En brasklapp är förälderns relation till barnen. Barnen får nästan alltid ärva efter sina föräldrar, även om testamentet säger annorlunda. Testamentet kan dock påverka hur mycket de får ärva. 

Barnen brukar alltid få ärva om det inte finns något testamente. I vissa fall får maken eller makan ärva före barnen. Det finns som du märker en hel del undantag. Detta gör det än mer viktigt att utforma ett testamente och få dokumentet undertecknat av en advokat.

Den här biten är inte särskilt rolig att tänka på, speciellt inte när man är mitt uppe i livet. Av någon anledning pratar vi ogärna om döden och dess konsekvenser. Samtidigt är detta en del av livet som vi inte kan fly ifrån.